ประกาศ / คำสั่ง

ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ประกาศ เรื่อง แผนปฏิบัติการประหยัดน้ำของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ   ดาวน์โหลด
ประกาศ เรื่อง แผนปฏิบัติการลดใช้พลังานของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ   ดาวน์โหลด
ประกาศ เรื่อง การให้และรับของขวัญแก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชาในโอกาสต่างๆ   ดาวน์โหลด

ประกาศมหาเถรสมาคม
ประกาศ เรื่อง ว่าด้วยการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรมและแผนกบาลี   ดาวน์โหลด

คำสั่งสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
คำสั่ง เรื่อง  การมอบให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ   ดาวน์โหลดคะแนนโหวต :
image
image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 8,486