ประชาสัมพันธ์สื่อภาพยนตร์และวีดิทัศน์ เพื่อรณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) และการใช้ชีวิตตามวิถี "ความปกติใหม่"

ด้วยกระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับเครือข่ายด้านภาพยนตร์และวีดิทัศน์ ได้ดำเนินการจัดทำโครงการผลิตสื่อภาพยนตร์และวีดิทัศน์ เพื่อรณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) และการใช้ชีวิตตามวิถี "ความปกติใหม่"  (New Normal) ในทางมิติวัฒนธรรม จำนวน 3 โครงการ รวม 32 ผลงาน เพื่อเป็นองค์ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตนในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในรูปแบบความบันเทิงให้กับประชาชนอย่างทั่วถึง


image วิดีโอ
รณรงค์การป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในมิติทางวัฒนธรรม
Animation และ Comic รณรงค์ต้าน COVID-19
ภาพยนตร์สั้น รณรงค์การใช้ชีวิตตามวิถี "ความปกติใหม่"


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 8,469