สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดเลย แห่งที่ 1 (วัดเนรมิตวิปัสสนา)

ที่อยู่ : วัดเนรมิตวิปัสสนา บ้านหัวนายูง หมู่ที่ 14 ต.ด่านซ้าย อ.ด่านซ้าย จ.เลย 42120
เป็นสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดเลย แห่งที่ 1 ตามมติมหาเถรสมาคม ครั้งที่ 4/2549
เจ้าสำนักปฏิบัติธรรม ชื่อ พระครูภาวนาวิสุทธาภรณ์

อาคารปฏิบัติธรรม มีห้องน้ำประมาณ 50 ห้อง
สิ่งอำนวยความสะดวก เสื่อ ผ้าห่ม หมอน เบาะรองนั่ง
อาคารที่พัก หรือห้องผู้พัก จำนวนคนที่รับรองได้ประมาณ 300-400 คน
ห้องรวม ชาย 150 คน และ หญิง 200 คน
มีที่จอดรถประมาณ 80 คัน
หลักสูตรฝึกอบรมเหมาะกับ ระดับประถม มัธยมอุมศึกษา ข้าราชการ และประชาชนทั่วไป
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ : พระปลัดวิมล 080-187-4974


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 25,068