Home
พิธีพระราชทานเพลิงศพพระปิยทัสสี อดีตเจ้าคณะจังหวัดเลย
วันจันทร์ที่ 24 พฤษจิกายน 2014 เวลา 04:21

หม่อมหลวงสราลี กิติยากร เป็นประธานฝ่ายฆราวาส เจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัต ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต ประธานฝ่ายสงฆ์ ในพิธีพระราชทานเพลิงศพพระปิยทัสสี ในวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ ฌาปกิจสถานชั่วคราววัดป่าผาเจริญ ตำบลวังสะพุง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ประชาชน จำนวนมาก ร่วมพิธีดังกล่าว โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเลย ประสานงานและสนองงานคณะสงฆ์พิธีพระราชทานเพลิง

อ่านเพิ่มเติม...
 
พิธีเปิดอาคารเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย
วันจันทร์ที่ 24 พฤษจิกายน 2014 เวลา 04:12

เจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัต ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต วัดบวรนิเวศวิหาร เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดอาคารเรียน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ตำบลโพนสูง อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ในวันอาทิตย์ที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. ด้วยการประสานงานของสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเลย โดยมีนายยิ่งยศ ธนจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย นายอำเภอด่านซ้าย ข้าราชการและประชาชน ร่วมพิธีจำนวนมาก

ดร.สิทธิกร อ้วนศิริ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเลย อ่านประกาศตั้งวัดตรีสวัสดิ์วนาราม ซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

 
พศจ.เลย จัดพิธีไถ่ชีวิตโคกระบือ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗
วันอังคารที่ 18 พฤษจิกายน 2014 เวลา 03:58

ในวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. จังหวัดเลย โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเลย ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเลย ได้ดำเนินการโครงการไถ่ชีวิตโค กระบือ ขึ้น ณ วัดวิเวกธรรมคุณ (วัดนาฮุง) ตำบลกุดป่อง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย เพื่อน้อมเกล้าถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ และเพื่อช่วยให้โค กระบือ มีชีวิตอยู่จนสิ้นอายุขัย อีกทั้งเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอีกทางหนึ่งด้วย โดยครั้งนี้มีคณะสงฆ์และผู้มีจิตเป็นกุศลร่วมเป็นเจ้าภาพบริจาคไถ่ชีวิต โค กระบือ จำนวน ๑๐ ตัว

ไถ่ชีวิตโคกระบือ

อ่านเพิ่มเติม...
 
ร่วมพิธีถวายราชสดุดีเฉลืมพระเกียรติ เนื่องในวันพระบืดาแห่งฝนหลวง ประจำปี ๒๕๕๗
วันอังคารที่ 18 พฤษจิกายน 2014 เวลา 03:25

ดร.สิทธิกร อ้วนศิริ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเลย พร้อมด้วยข้าราชการ วางพานพุ่มในพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี ๒๕๕๗ ในวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๗.๐๐ น. ณ หอประชุมอำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

อ่านเพิ่มเติม...
 
ผู้อำนวยการฯร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
วันอังคารที่ 18 พฤษจิกายน 2014 เวลา 03:12

ในวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๓๐ น. ดร.สิทธิกร อ้วนศิริ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเลย ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ณ ห้องแสดง อาคารสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ขอนแก่น ถนนมิตรภาพ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น เพื่อแสดงความจงรักภักดีในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗

พิธี

อ่านเพิ่มเติม...
 
พิธีมอบเกียรติบัตรโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล ๕"
วันศุกร์ที่ 07 พฤษจิกายน 2014 เวลา 08:49

ในวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ดร.สิทธิกร อ้วนศิริ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเลยพร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด ถวายการต้อนรับพระพรหมเวที เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก กรรมการมหาเถรสมาคม ในโอกาสเดินทางมาเป็นประธานเปิดป้ายอาคารเรียนพระพรหมเวที (สนิท ชวนปญฺญมหาเถร) และมอบเกียรติบัตรโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล ๕"  ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์เลย ตำบลศรีสองรัก อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

อ่านเพิ่มเติม...
 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

ติดต่อเรา/ฮอตไลน์แจ้งภัยทางพระพุทธศาสนา

สำนักปฎิบัติธรรมประจำจังหวัดเลย

จำนวน ๑๕ แห่ง ได้แก่
วัดเนรมิตวิปัสนา อำเภอด่านซ้าย โทร. ๐๘๙๔๒๖๔๒๓๓
วัดถ้ำแสงธรรมพรหมาวาส อำเภอปากชม โทร.๐๘๑๙๓๖๗๔๔๘.
วัดศรีอุดมวงศ์ อำเภอวังสะพุง โทร.๐๘๙๘๔๐๔๙๖๘
วัดศรีวิชัยวนาราม อำเภอเมืองเลย โทร.๐๘๕๘๕๐๖๖๖๙
วัดศรีบุญเรือง อำเภอวังสะพุง โทร.๐๘๙๕๗๐๒๘๖๒
วัดวังสะพุงพัฒนาราม อำเภอวังสะพุง โทร.๐๔๒๘๔๒๑๒๓
วัดไชยมาศ อำเภอเชียงคาน โทร.๐๘๑๙๖๕๒๕๙๗
วัดร่มโพธิธรรม อำเภอหนองหิน โทร.๐๘๙๔๖๕๕๑๒๙
วัดศรีบุญเรือง อำเภอเมืองเลย โทร.๐๔๒๘๑๑๑๔๔
วัดผานกเค้า อำเภอภูกระดึง โทร.๐๘๑๗๖๘๕๗๙๓
วัดขามชุม (ธ) อำเภอหนองหิน โทร.๐๘๙๕๗๑๑๘๓๓
วัดศรีสุทธาวาส (ธ) อำเภอเมืองเลย โทร.๐๘๐๙๖๔๖๘๑๑
วัดป่าผาเจริญ (ธ) อำเภอวังสะพุง โทร.๐๘๙๙๘๔๐๒๖๓
วัดเย็นศิระธรรมประทีป (ธ) อำเภอด่านซ้าย โทร.๐๘๑๒๘๐๒๗๐๗
วัดป่านำ้ภู (ธ) อำเภอเมืองเลย โทร.๐๘๖๘๐๙๐๕๖๒
วัดป่าสามัคคีธรรม (ธ) อำเภอหนองหิน โทร.๐๘๙๘๑๒๘๘๙๖

ขณะนี้มีผู้ชม

เรามี 17 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ผู้บริหาร

ดร.สิทธิกร อ้วนศิริ
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาฯ

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

วัดสำคัญในจังหวัดเลย

w3
วัดพระธาตุศรีสองรัก(เป็นวัดที่ไม่มีพระสงฆ์อยู่จำพรรษา)
บ้านนายูง ตำบลด่านซ้าย อำเภอด่านซ้าย
วัดพระธาตุสัจจะ
วัดพระธาตุสัจจะ
บ้านท่าลี่ ตำบลท่าลี่ อำเภอท่าลี่
วัดพระธาตุอุโมงค์
วัดพระธาตุอุโมงค์
บ้านยาง ตำบลท่าลี่ อำเภอท่าลี่
วัดถ้ำผาปู่
วัดถ้ำผาปู่
บ้านนำ้ภู ตำบลนาอ้อ อำเภอเมืองเลย
วัดโพธิ์
วัดโพธิ์ชัย
ตำบลนาพึง อำเภอนาแห้ว
w4
วัดป่าสัมมานุสรณ์
ตำบลผาน้อย อำเภอวังสะพุง
w6
วัดถ้ำผาบิ้ง
ตำบลวังสะพุง อำเภอวังสะพุง
วัดป่าห้วยลาด
วัดป่าห้วยลาด
บ้านสานตม ตำบลสานตม อำเภอภูเรือ
วัดป่าม่วงไข่
วัดป่าม่วงไข่
บ้านโคนผง ตำบลร่องจิก อำเภอภูเรือ

วัดป่าเสี้ยวใต้
วัดป่าเสี้ยวใต้
บ้านเสี้ยวใต้ ตำบลเสี้ยว อำเภอเมืองเลย

แบบสำรวจความคิดเห็น

คุณเข้าวัดเพื่ออะไร
 

Getting Started

Lorem ipsum dolor sit amet consectetuer sem mauris consectetuer facilisis Nullam. A mauris mauris sodales ipsum Morbi tincidunt urna quam sed id.