JA slide show
 
Home
การสร้างพุทธมณฑลประจำจังหวัดเลย
วันพฤหัสบดีที่ 15 มกราคม 2015 เวลา 08:15

ในวันอังคารที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๘ ดร.สิทธิกร อ้วนศิริ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเลย ได้ลงพื้นที่ ณ บ้านศรีสองรัก หมู่ที่ ๑๑ ตำบลศรีสองรัก อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย เพื่อกำกับการสร้างถนนเข้าไปยังสถานที่ที่จะสร้างพุทธมณฑลประจำจังหวัดเลย

อ่านเพิ่มเติม...
 
พิธีตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน ๑,๑๐๑ รูป
วันพฤหัสบดีที่ 08 มกราคม 2015 เวลา 02:09

พิธีตักบาตร1101รูป

จังหวัดเลยร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดเลยพร้อมด้วยองค์กรภาคีต่างๆ ร่วมจัดงานตักบาตรพระสงฆ์ ๑,๑๐๑ รูป ในวันเสาร์ที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๖.๐๐ - ๐๘.๓๐ น. ณ ถนนวัฒนธรรม วงเวียนน้ำพุ ตำบลกุดป่อง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออุทิศส่วนพระกุศลถวายแด่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายกและเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา
อ่านเพิ่มเติม...
 
พิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุในเจดีย์วัดเวียงล้อม
วันพฤหัสบดีที่ 08 มกราคม 2015 เวลา 02:59

ในวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๗.๓๐ น. ดร.สิทธิกร อ้วนศิริ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเลย พร้อมด้วยนายนุสนธ์ รักษาพล นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ฉลองพระธาตุนาด้วงมงคลศิริ วัดเวียงล้อม ตำบลนาด้วงำ อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย ได้รับเกียรติจากท่านเจ้าคุณพระราชวีราภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดเลย(ม)เป็นประธานฝ่ายสงฆ์

อ่านเพิ่มเติม...
 
พิธีสมโภชพระบรมธาตุเจดีย์วัดศรีสุทธาวาส
วันพฤหัสบดีที่ 08 มกราคม 2015 เวลา 03:33

พิธีสมโภชพระบรมธาตุเจดีย์

วัดศรีสุทธาวาส พระอารามหลวงได้จัดงานสมโภชพระบรมธาตุเจดีย์ขึ้นในวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๗ ได้รับเกียรติจากนายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชก่รจังหวัดเลย ร่วมพิธีพราหมณ์ จุดเครื่องบวงสรวงสรงน้ำและห่มผ้าพระบรมธาตุเจดีย์ และเนื่องด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดเลยมีราชการด่วนจึงมอบให้ท่านพล.ต.ต.อรรถกฤษณ์ ธารีฉัตร เป็นประธานพิธีเปิดงานฯ โดยมีดร.สิทธิกร อ้วนศิริ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเลย กล่าวรายงานความเป็นมาของการจัดงานดังกล่าว
อ่านเพิ่มเติม...
 
พิธีสวดมนต์ข้ามปี ณ วัดศรีบุญเรือง วัดเจ้าคณะจังหวัดเลย (ม)
วันพฤหัสบดีที่ 08 มกราคม 2015 เวลา 04:41
พิธีสวดมนต์ข้ามปี
ในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๘.๐๐ น. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเลย ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ (สสส.) ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี
ตามโครงการสวดมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่พ.ศ.๒๕๕๘ ณ วัดศรีบุญเรือง
ตำบลกุดป่อง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
อ่านเพิ่มเติม...
 
พิธีเปิดโครงการพัฒนาการศึกษาสงฆ์จังหวัดเลยสู่อาเซียน
วันพุธที่ 17 ธันวาคม 2014 เวลา 04:35
ในวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเลย ได้ดำเนินการจัดอบรมถวายความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาสงฆ์สู่อาเซียน แด่พระสังฆาธิการ ผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกธรรมบาลีและแผนกสามัญศึกษา รวมทั้งครู พนักงานศาสนการด้านการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา รวม ๒๖๐ รูป/คน
ได้รับเกียรติจากนายพนม ศรศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นวิทยากรบรรยายฯ และได้รับเกียรติจากนายยิ่งยศ ธนะจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฯ และพบปะคณะสงฆ์ ครู-อาจารย์ที่เข้าร่วมโครงการ ณ วัดศรีบุญเรือง บ้านติ้ว ตำบลกุดปอง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

โครงการพัฒนาการศึกษาสงฆ์

อ่านเพิ่มเติม...
 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

สำนักปฎิบัติธรรมประจำจังหวัดเลย

จำนวน ๑๕ แห่ง ได้แก่
วัดเนรมิตวิปัสนา อำเภอด่านซ้าย โทร. ๐๘๙๔๒๖๔๒๓๓
วัดถ้ำแสงธรรมพรหมาวาส อำเภอปากชม โทร.๐๘๑๙๓๖๗๔๔๘.
วัดศรีอุดมวงศ์ อำเภอวังสะพุง โทร.๐๘๙๘๔๐๔๙๖๘
วัดศรีวิชัยวนาราม อำเภอเมืองเลย โทร.๐๘๕๘๕๐๖๖๖๙
วัดศรีบุญเรือง อำเภอวังสะพุง โทร.๐๘๙๕๗๐๒๘๖๒
วัดวังสะพุงพัฒนาราม อำเภอวังสะพุง โทร.๐๔๒๘๔๒๑๒๓
วัดไชยมาศ อำเภอเชียงคาน โทร.๐๘๑๙๖๕๒๕๙๗
วัดร่มโพธิธรรม อำเภอหนองหิน โทร.๐๘๙๔๖๕๕๑๒๙
วัดศรีบุญเรือง อำเภอเมืองเลย โทร.๐๔๒๘๑๑๑๔๔
วัดผานกเค้า อำเภอภูกระดึง โทร.๐๘๑๗๖๘๕๗๙๓
วัดขามชุม (ธ) อำเภอหนองหิน โทร.๐๘๙๕๗๑๑๘๓๓
วัดศรีสุทธาวาส (ธ) อำเภอเมืองเลย โทร.๐๘๐๙๖๔๖๘๑๑
วัดป่าผาเจริญ (ธ) อำเภอวังสะพุง โทร.๐๘๙๙๘๔๐๒๖๓
วัดเย็นศิระธรรมประทีป (ธ) อำเภอด่านซ้าย โทร.๐๘๑๒๘๐๒๗๐๗
วัดป่านำ้ภู (ธ) อำเภอเมืองเลย โทร.๐๘๖๘๐๙๐๕๖๒
วัดป่าสามัคคีธรรม (ธ) อำเภอหนองหิน โทร.๐๘๙๘๑๒๘๘๙๖

ติดต่อเรา/ฮอตไลน์แจ้งภัยทางพระพุทธศาสนา

ขณะนี้มีผู้ชม

เรามี 4 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ผู้บริหาร

ดร.สิทธิกร อ้วนศิริ
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาฯ

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

วัดสำคัญในจังหวัดเลย

w3
วัดพระธาตุศรีสองรัก
บ้านนายูง ตำบลด่านซ้าย อำเภอด่านซ้าย
วัดพระธาตุสัจจะ
วัดพระธาตุสัจจะ
บ้านท่าลี่ ตำบลท่าลี่ อำเภอท่าลี่
วัดพระธาตุอุโมงค์
วัดพระธาตุอุโมงค์
บ้านยาง ตำบลท่าลี่ อำเภอท่าลี่
วัดถ้ำผาปู่
วัดถ้ำผาปู่
บ้านนำ้ภู ตำบลนาอ้อ อำเภอเมืองเลย
วัดโพธิ์
วัดโพธิ์ชัย
ตำบลนาพึง อำเภอนาแห้ว
w4
วัดป่าสัมมานุสรณ์
ตำบลผาน้อย อำเภอวังสะพุง
w6
วัดถ้ำผาบิ้ง
ตำบลวังสะพุง อำเภอวังสะพุง
วัดป่าห้วยลาด
วัดป่าห้วยลาด
บ้านสานตม ตำบลสานตม อำเภอภูเรือ
วัดป่าม่วงไข่
วัดป่าม่วงไข่
บ้านโคนผง ตำบลร่องจิก อำเภอภูเรือ

วัดป่าเสี้ยวใต้
วัดป่าเสี้ยวใต้
บ้านเสี้ยวใต้ ตำบลเสี้ยว อำเภอเมืองเลย

แบบสำรวจความคิดเห็น

คุณเข้าวัดเพื่ออะไร