JA slide show
 
Home
โครงการหนึ่งใจให้ธรรมะ ประจำปี ๒๕๕๙
วันจันทร์ที่ 01 กุมภาพันธ์ 2016 เวลา 03:38

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเลย ร่วมกับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เลยเขต ๓ นำนักเรียน จำนวน ๓๐๐ คน เข้าอบรมตามโครงการหนึ่งใจให้ธรรมะ ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๗ มกราคม ๒๕๕๙ ณ วัดเนรมิตวิปัสสนา ตำบลด่านซ้าย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย

อ่านเพิ่มเติม...
 
พิธีมอบป้ายโรงเรียนรักษาศีล ๕
วันพุธที่ 23 ธันวาคม 2015 เวลา 06:39

ในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ จังหวัดเลย คณะสงฆ์จังหวัดเลย สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเลย จัดพิธีมอบป้ายโรงเรียนรักษาศีล ๕ จำนวน ๓๐ ป้าย และมอบเกียรติบัตรแก่ครู นักเรียน จำนวน ๑๘๐ คน ณ วัดศรีบุญเรือง ตำบลกุดป่อง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

 

อ่านเพิ่มเติม...
 
จัดอบรมอาสาสมัครและยุวสตรีรักษาศีล ๕ ขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ระยะที่ ๓
วันพุธที่ 23 ธันวาคม 2015 เวลา 06:28

ในระหว่างวันที่ ๒๘-๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๘ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเลย ร่วมกับองค์กรเครือข่ายงดเหล้าจังหวัดเลย จัดอบรมอาสาสมัครและยุวสตรีรศีล ๕ เพื่อขับเคลื่อนงานโครงการสร้างความปรองดอง สมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล ๕"

อ่านเพิ่มเติม...
 
ร่วมงานบรรพชาอุปสมบทหมู่ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
วันพุธที่ 23 ธันวาคม 2015 เวลา 06:25

ในวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ นางวชิรา น่วมเจริญ รผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเลย ร่วมงาน มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย จัดบรรพชาอุปสมบทหมู่ จำนวน ๘๙ รูป ถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

อ่านเพิ่มเติม...
 
พศจ.เลยร่วมจัดบูทนิทรรศการให้ความรู้ "ศีล ๕ สร้างความตระหนักรู้ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต"
วันศุกร์ที่ 11 ธันวาคม 2015 เวลา 04:34

 

ในวันที่ ๘-๙ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ ศาลาประชาคมจังหวัดเลย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเลย ได้ดำเนินการตามโครงการแผนบูรณาการ "หมู่บ้านรักษาศีล ๕ (ระยะที่ ๓) กับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ทั้งนี้ ได้จัดนิทรรศการสถานีความรู้ ภายใต้หัวข้อ "ดูคนดีต้องดูที่หมู่บ้านรักษาศีล ๕ วัฒนธรรมจะคงคุณค่า เพราะการปลูกฝังเด็กและเยาวชน" โดยได้รับเกียรติจากนายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย นายเสน่ห์ นนทะโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย นายพรชัย ถมกระจ่าง ปลัดจังหวัดเลย พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้สื่อข่าว นักเรียน นักศึกษา ประชาชน ที่มาร่วมงานได้แวะเยี่ยมชมบูทฯ ดังกล่าว

อ่านเพิ่มเติม...
 
พิธีเปิดงานเทศกาลต้นคริสต์มาสภูเรือ ครั้งที่ ๔ และ งาน"เมืองต้องห้าม..พลาด"
วันจันทร์ที่ 30 พฤษจิกายน 2015 เวลา 04:01

ในวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘  นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานพิธีเปิดงานเทศกาลต้นคริสต์มาสภูเรือ ครั้งที่ ๔ และ "เมืองต้องห้าม...พลาด" ณ บริเวณลานคริสต์มาสภูเรือ อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย โดยมีผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (นายยงยุทธศักดิ์ สุภสร) นางวชิรา น่วมเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเลย ข้าราชการในจังหวัดเลย ร่วมเป็นเกียรติ

อ่านเพิ่มเติม...
 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

โรงเรียนพระปริยัติธรรม

ขณะนี้มีผู้ชม

เรามี 21 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

แบบสำรวจความคิดเห็น

คุณเข้าวัดเพื่ออะไร
 

ผู้บริหาร

นายไกรยุทธ  หอมไกรลาศ

ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเลย

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

วัดสำคัญในจังหวัดเลย

w3
วัดพระธาตุศรีสองรัก
บ้านนายูง ตำบลด่านซ้าย อำเภอด่านซ้าย
วัดพระธาตุสัจจะ
วัดพระธาตุสัจจะ
บ้านท่าลี่ ตำบลท่าลี่ อำเภอท่าลี่
วัดพระธาตุอุโมงค์
วัดพระธาตุอุโมงค์
บ้านยาง ตำบลท่าลี่ อำเภอท่าลี่
วัดถ้ำผาปู่
วัดถ้ำผาปู่
บ้านนำ้ภู ตำบลนาอ้อ อำเภอเมืองเลย
วัดโพธิ์
วัดโพธิ์ชัย
ตำบลนาพึง อำเภอนาแห้ว
w4
วัดป่าสัมมานุสรณ์
ตำบลผาน้อย อำเภอวังสะพุง
w6
วัดถ้ำผาบิ้ง
ตำบลวังสะพุง อำเภอวังสะพุง
วัดป่าห้วยลาด
วัดป่าห้วยลาด
บ้านสานตม ตำบลสานตม อำเภอภูเรือ
วัดป่าม่วงไข่
วัดป่าม่วงไข่
บ้านโคนผง ตำบลร่องจิก อำเภอภูเรือ

วัดป่าเสี้ยวใต้
วัดป่าเสี้ยวใต้
บ้านเสี้ยวใต้ ตำบลเสี้ยว อำเภอเมืองเลย

โรงเรียนพระปริยัติธรรมในจังหวัดเลย

แผนกสามัญ
แผนกธรรมบาลี