Home
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จถวายผ้าพระราชทาน ณ วัดศรีบุญเรือง อำเภอเมืองเลย
วันพฤหัสบดีที่ 16 ตุลาคม 2014 เวลา 06:28

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน ให้นาวาเอกธงชัย คุ้มกัน ผู้อำนวยการกองรถยนต์ กรมการขนส่งทหารเรือ เชิญไปทอดถวาย ณ ที่ชุมนุมสงฆ์วัดศรีบุญเรือง ตำบลกุดป่อง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ทั้งนี้ กองรถยนต์ กรมการขนส่งทหารเรือ ทายาทสกุลสิงหเสนี และจังหวัดเลย โดย นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ได้นำเรียนราชเลขาธิการ เพื่อนำความกราบทูลเชิญเสด็จพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จเป็นประธานในการถวายผ้าพระกฐิน ในวันพุธที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๕.๓๐ น. นั้น

 

พิธีถวายกฐิน

อ่านเพิ่มเติม...
 
ร่วมงานทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ ณ วัดศรีสุทธาวาส พระอารามหลวง
วันจันทร์ที่ 13 ตุลาคม 2014 เวลา 09:13

ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๖.๓๐ น. ดร.สิทธิกร อ้วนศิริ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา นำข้าราชการไปร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ ณ วัดศรีสุทธาวาส พระอารามหลวง เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีดั้งเดิมอันทรงคุณค่าของคนไทย แสดงออกถึงความร่วมมือร่วมใจในการธำรงไว้ซึ่งประเพณีอันดีงาม

ร่วมงานทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ

อ่านเพิ่มเติม...
 
พิธีทำบุญตักบาตร เจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา ถวายเป็นพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
วันอังคารที่ 07 ตุลาคม 2014 เวลา 08:41

ในวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๗ จังหวัดเลย โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเลย ได้จัดพิธีทำบุญตักบาตร เจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา ถวายเป็นพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขึ้น เพื่อแสดงความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้ทรงหายจากพระอาการประชวร และขอทรงมีพลานามัยแข็งแรง

พิธีทำบุญตักบาตร เจริญพระพุทธมนต์

 

อ่านเพิ่มเติม...
 
ร่วมถวายผ้าป่าเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
วันอังคารที่ 07 ตุลาคม 2014 เวลา 07:39

ในวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. ดร.สิทธิกร อ้วนศิริ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเลยร่วมด้วยโรงเรียนการกุศลหลวงปู่ศรีจันทร์ วัณณาโภ โรงเรียนการกุศลในวัด วัดศรีสุทธาวาส พระอารามหลวง ได้จัดตั้งกองผ้าป่าเพื่อร่วมสร้างอาคารเรียนของโรงเรียนการกุศลในวัดฯ เพื่อถวายสักการะฉลองพระชันษาชาตกาล ๑๐๑ ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก และเพื่อสนับสนุนและร่วมมือในการอุปถัมภ์และคุ้มครองพระพุทธศาสนาให้มีความเจริญรุ่งเรืองมั่นคงอยู่คู่ประเทศไทยอย่างยั่งยืน ร่วมกันขับเคลื่อนให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางทางพระพุทธศาสนาโลก ส่งเสริม สนับสนุนให้พุทธศาสนิกชนได้เข้าถึงหลักธรรมและดำเนินชีวิตตามคำสอนในพระพุทธศาสนา

ร่วมถวายผ้าป่าการกุศล

 

อ่านเพิ่มเติม...
 
เป็นเจ้าภาพงานฟังสวดพระอภิธรรมศพพระครูสิริมังคโลภาส จอ.วังสะพุง(ม)
วันอังคารที่ 07 ตุลาคม 2014 เวลา 07:07

ในวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๗ ดร.สิทธิกร อ้วนศิริ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเลย นำข้าราชการในสังกัดเป็นเจ้าภาพงานสวดพระอภิธรรมศพเจ้าคณะอำเภอวังสะพุง มหานิกาย ณ วัดวังสะพุงพัฒนาราม อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย โดยมีนายอำเภอวังสะพุง ข้าราชการและประชาชนร่วมฟังสวดพระอภิธรรมเพื่อไว้อาลัยแด่พระครูสิริมังคโลภาส พระสังฆาธิการของอำเภอวังสะพุงที่ละสังขารเนื่องจากป่วยด้วยโรคชรา

เป็นเจ้าภาพพิธีสวดพระอภิธรรมศพ

 

อ่านเพิ่มเติม...
 
ตรวจเยี่ยมสนามสอบธรรมสนามหลวง
วันอังคารที่ 07 ตุลาคม 2014 เวลา 06:24

ดร.สิทธิกร อ้วนศิริ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเลย ออกตรวจเยี่ยมสนามสอบธรรมสนามหลวง นักธรรมชั้นตรี ระหว่างวันที่ ๒-๕ ตุลาคม ๒๕๕๗ ณ สนามสอบวัดเจ้าคณะจังหวัดเลยทั้งสองนิกาย

ตรวจเยี่ยมสนามสอบธรรมสนามหลวง

 

อ่านเพิ่มเติม...
 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

ติดต่อเรา/ฮอตไลน์แจ้งภัยทางพระพุทธศาสนา

เกี่ยวกับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเลย

ขณะนี้มีผู้ชม

เรามี 16 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ผู้บริหาร

ดร.สิทธิกร อ้วนศิริ
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาฯ

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

วัดสำคัญในจังหวัดเลย

w3
วัดพระธาตุศรีสองรัก
(เป็นวัดที่ไม่มีพระสงฆ์อยู่จำพรรษา) ตั้งอยู่ที่ตำบลด่านซ้าย อำเภอด่านซ้าย

วัดพระธาตุสัจจะ
วัดพระธาตุสัจจะ
ตั้งอยู่ที่ ตำบลท่าลี่ อำเภอท่าลี่

วัดป่าเสี้ยวใต้
วัดป่าเสี้ยวใต้
ตำบลเสี้ยวใต้ อำเภอเมืองเลย

วัดพระธาตุอุโมงค์

วัดพระธาตุอุโมงค์
ตั้งอยู่ที่ ตำบลท่าลี่ อำเภอท่าลี่

วัดถ้ำผาปู่

วัดถ้ำผาปู่
ตั้งอยู่ที่ ตำบลนาอ้อ อำเภอเมืองเลย

วัดโพธิ์

วัดโพธิ์ชัย

ตำบลนาพึง อำเภอนาแห้ว

w4
วัดป่าสัมมานุสรณ์
ตำบลผาน้อย อำเภอวังสะพุง

w6
วัดถ้ำผาบิ้ง
ตั้งอยู่ที่ ตำบลวังสะพุง อำเภอวังสะพุง

วัดป่าห้วยลาด

วัดป่าห้วยลาด
ตั้งอยู่ที่บ้านสานตม ตำบลสานตม อำเภอภูเรือ

วัดป่าม่วงไข่

วัดป่าม่วงไข่
ตั้งอยู่ที่บ้านโคนผง ตำบลร่องจิก อำเภอภูเรือ

แนะนำสถานที่ปฎิบัติธรรมในจังหวัดเลย

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด แห่งที่ ๑ (ดีเด่นระดับจังหวัด,๒๕๕๓)
วัดเนรมิตวิปัสนาตั้งอยู่ที่ตำบลด่านซ้าย อำเภอด่านซ้าย โทร. ๐๘๙๔๒๖๔๒๓๓
สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด แห่งที่ ๒
วัดถ้ำแสงธรรมพรหมาวาส ตั้งอยู่ที่ตำบลเชียงกลม อำเภอปากชม โทร.๐๘๑๙๓๖๗๔๔๘
สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด แห่งที่ ๓
วัดศรีอุดมวงศ์ ตำบลศรีสงคราม อำเภอวังสะพุง โทร.๐๘๙๘๔๐๔๙๖๘
สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดเลย แห่งที่ ๔
วัดศรีวิชัยวนาราม ตำบลกุดป่อง อำเภอเมืองเลย โทร.๐๘๕๘๕๐๖๖๖๙
สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด แห่งที่ ๕
วัดศรีบุญเรือง ตำบลวังสะพุง อำเภอวังสะพุง โทร.๐๘๙๕๗๐๒๘๖๒
สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด แห่งที่ ๖
วัดวังสะพุงพัฒนาราม ตำบลวังสะพุง อำเภอวังสะพุง โทร.๐๔๒๘๔๒๑๒๓
สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด แห่งที่ ๗
วัดไชยมาศ ตำบลเชียงคาน อำเภอเชียงคาน โทร.๐๘๑๙๖๕๒๕๙๗
สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด แห่งที่ ๘
วัดร่มโพธิธรรม ตำบลหนองหิน อำเภอหนองหิน โทร.๐๘๙๔๖๕๕๑๒๙
สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด แห่งที่ ๙
วัดศรีบุญเรือง ตำบลกุดป่อง อำเภอเมืองเลย โทร.๐๔๒๘๑๑๑๔๔
สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด แห่งที่ ๑๐
วัดผานกเค้า ตำบลผานกเค้า อำเภอภูกระดึง โทร.๐๘๑๗๖๘๕๗๙๓
สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด แห่งที่ ๑๑ (ธรรมยุต)
วัดขามชุม ตำบลหนองหิน อำเภอหนองหิน โทร.๐๘๙๕๗๑๑๘๓๓
สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด แห่งที่ ๑๒ (ธรรมยุต)
วัดศรีสุทธาวาส ตำบลกุดป่อง อำเภอเมืองเลย โทร.๐๘๐๙๖๔๖๘๑๑
สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด แห่งที่ ๑๓ (ธรรมยุต)
วัดป่าผาเจริญ ตำบลวังสะพุง อำเภอวังสะพุง โทร.๐๘๙๙๘๔๐๒๖๓
สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด แห่งที่ ๑๔ (ธรรมยุต)
วัดเย็นศิระธรรมประทีป ตำบลกกสะทอน อำเภอด่านซ้าย โทร.๐๘๑๒๘๐๒๗๐๗
สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด แห่งที่ ๑๕ (ธรรมยุต)
วัดป่านำ้ภู ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย โทร.๐๘๖๘๐๙๐๕๖๒
สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด แห่งที่ ๑๖ (ธรรมยุต)
วัดป่าสามัคคีธรรม ตำบลหนองหิน อำเภอหนองหิน โทร.๐๘๙๘๑๒๘๘๙๖

แบบสำรวจความคิดเห็น

คุณเข้าวัดเพื่ออะไร
 

Getting Started

Lorem ipsum dolor sit amet consectetuer sem mauris consectetuer facilisis Nullam. A mauris mauris sodales ipsum Morbi tincidunt urna quam sed id.