JA slide show
 
Home
โครงการบรรพชาอุปสมบท ๗๗๐ รูป เฉลิมพระเกียรติฯ
วันจันทร์ที่ 06 มิถุนายน 2016 เวลา 06:34

ในวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๙ จังหวัดเลย คณะสงฆ์จังหวัดเลย และสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเลย ได้จัดพิธีบรรพชาอุปสมบท จำนวน ๑๑ รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ ๗๐ ปี ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ วัดศรีสุทธาวาส พระอารามหลวง

อ่านเพิ่มเติม...
 
ประชุมโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่ม ๗ สัญจร
วันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2016 เวลา 09:22

ในวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ นายไกรยุทธ หอมไกรลาศ ได้ร่วมประชุมขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่ม ๗ สัญจร ครั้งที่ ๓ ณ วัดบุญบาลประดิษฐ์ ตำบลชุมแพ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

 

อ่านเพิ่มเติม...
 
พิธี/มอบพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราชแต่งตั้งที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดเลย
วันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2016 เวลา 08:51

ในวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๙ วัดศรีบุญเรืองจัดพิะีมอบ

-พระบัญชาสมเด็จพระสังฆราชแต่งตั้งที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดเลย

-คำสั่งแต่งตั้งรักษาการแทนเจ้าคณะจังหวัดเลย

-ตราตั้งเจ้าคณะอำเภอ รองเจ้าคณะอำเภอ เจ้าคณะตำบล รองเจ้าคณะตำบล เจ้าอาวาส และใบประกาศตั้งวัด

 

อ่านเพิ่มเติม...
 
พิธียกฉัตรเจดีย์วัดโพนทองอำเภอท่าลี่
วันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2016 เวลา 08:30

ในวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๙ นายไกรยุทธ หอมไกรลาศ ได้รับเกียรติเป็นประธานในพิธียกฉัตรเจดีย์วัดโพนทอง บ้านน้ำทูน อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย

 

อ่านเพิ่มเติม...
 
ร่วมแสดงมุฑิตาจิตพระไพโรจน์ธรรมาภรณ์ รักษาการเจ้าคณะจังหวัดเลย
วันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2016 เวลา 08:20

ในวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๙ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเลย ร่วมมุฑิตาจิตเนื่องในโอกาสที่พระไพโรจน์ธรรมาภรณื ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รักษาการเจ้าคณะจังหวัดเลย ณ วัดศรีบุญเรือง ตำบลวังสะพุง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

 

อ่านเพิ่มเติม...
 
พิธีบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนวัดศรีวิชัยวนาราม
วันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2016 เวลา 08:04

นายไกรยุทธ หอมไกรลาศ ได้รับเกียรติให้เป็นประธานพิธีมอบผ้าไตรแด่สามเณรบวชใหม่ ณ วัดศรีวิชัยวนาราม ตำบลกุดป่อง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย  ในวันที่ ๒๐ เมาายน ๒๕๕๙

อ่านเพิ่มเติม...
 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

โรงเรียนพระปริยัติธรรม

ขณะนี้มีผู้ชม

เรามี 4 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

แบบสำรวจความคิดเห็น

คุณเข้าวัดเพื่ออะไร
 

ผู้บริหาร

นายไกรยุทธ  หอมไกรลาศ

ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเลย

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

วัดสำคัญในจังหวัดเลย

w3
วัดพระธาตุศรีสองรัก
บ้านนายูง ตำบลด่านซ้าย อำเภอด่านซ้าย
วัดพระธาตุสัจจะ
วัดพระธาตุสัจจะ
บ้านท่าลี่ ตำบลท่าลี่ อำเภอท่าลี่
วัดพระธาตุอุโมงค์
วัดพระธาตุอุโมงค์
บ้านยาง ตำบลท่าลี่ อำเภอท่าลี่
วัดถ้ำผาปู่
วัดถ้ำผาปู่
บ้านนำ้ภู ตำบลนาอ้อ อำเภอเมืองเลย
วัดโพธิ์
วัดโพธิ์ชัย
ตำบลนาพึง อำเภอนาแห้ว
w4
วัดป่าสัมมานุสรณ์
ตำบลผาน้อย อำเภอวังสะพุง
w6
วัดถ้ำผาบิ้ง
ตำบลวังสะพุง อำเภอวังสะพุง
วัดป่าห้วยลาด
วัดป่าห้วยลาด
บ้านสานตม ตำบลสานตม อำเภอภูเรือ
วัดป่าม่วงไข่
วัดป่าม่วงไข่
บ้านโคนผง ตำบลร่องจิก อำเภอภูเรือ

วัดป่าเสี้ยวใต้
วัดป่าเสี้ยวใต้
บ้านเสี้ยวใต้ ตำบลเสี้ยว อำเภอเมืองเลย

โรงเรียนพระปริยัติธรรมในจังหวัดเลย

แผนกสามัญ
แผนกธรรมบาลี