JA slide show
 
Home
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
วันศุกร์ที่ 21 มีนาคม 2014 เวลา 07:46

 ในวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๗ ดร.สิทธิกร อ้วนศิริ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเลย ได้ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการประกันคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระหว่าง สำนักงานกลุ่มโรงเรียนพระปรืยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๗ และ โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๗ (ขอนแก่น เลย และหนองบัวลำภู) ณ โรงแรมราชาวดีรีสอร์ทแอนด์โฮเต็ล 

อ่านเพิ่มเติม...
 
พศจ.เลยจัดโครงการถวายความรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสู่อาเซี่ยน
วันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฏาคม 2013 เวลา 16:24

ดร.สิทธิกร อ้วนศิริ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเลย จัดโครงการถวายความรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสู่อาเซี่ยน โดยมีนายเริงชัย ไชยวัฒน์ ปลัดจังหวัดเลย เป็นประธาน ณ ห้องประชุมสุวรรณธีราจารย์ วัดศรีวิชัยวนาราม อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 

อ่านเพิ่มเติม...
 
พิธีวางศิลาฤกษ์ อาคารฉลองพระชันษา ๑๐๐ ปี
วันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฏาคม 2013 เวลา 14:55

เมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖ พระพรหมวชิรญาณ เจ้าอาวาสวัดยานนาวา เป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์ อาคารฉลองพระชันษา ๑๐๐ ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ณ สถานปฏิบัติธรรมรัตนธรรมสถาน ในพระสังฆราชูปถัมภ์ เลขที่ ๙๑ หมุ่ที่ ๑๑ บ้านห้วยโจด ตำบลหนองหิน อำเภอหนองหิน จังหวัดเลย

อ่านเพิ่มเติม...
 
การประชุมสัมมนาผู้บริหารสำนักเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี-นักธรรม ณ วัดพนัญเชิงวรวิหาร
วันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฏาคม 2013 เวลา 12:37

ดร.สิทธิกร อ้วนศิริ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเลย ร่วมประชุมเชิงสัมมนาผู้บริหารสำนักเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี-นักธรรม ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค และบุคลากรทางการศึกษาสงฆ์ ระหว่างวันที่ ๙ - ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ณ ว้ดพนัญเชิงวรวิหาร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดโดยกองพุทธศาสนศึกษา สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

อ่านเพิ่มเติม...
 
พศจ.เลยจัดโครงการประเมินการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖
วันพฤหัสบดีที่ 06 มิถุนายน 2013 เวลา 06:45

 
ดร.สิทธิกร รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพายประถมาภรณ์มงกุฎไทย(ป.ม.)
วันจันทร์ที่ 03 มิถุนายน 2013 เวลา 06:54

เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ดร.สิทธิกร อ้วนศิริ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเลย เข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพายประถมาภรณ์มงกุฎไทย(ป.ม.)ประจำปี ๒๕๕๕ เข้าเฝ้าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี แทนพระองค์ ณ ศาลาดุสิตดาลัย สวนจิตรดา

อ่านเพิ่มเติม...
 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

ผู้บริหาร

วัดสำคัญของจังหวัด

วัดป่าเนรมิตรวิปัสนา
วัดป่าเนรมิตรวิปัสนา ถือว่าเป็นพุทธศาสนสถาน อีกแห่งหนึ่งที่มีความสวยงาม เป็นอีกเป้าหมายหนึ่งของผู้มาเยือน  ...

พระธาตุสัจจะ 
พระธาตุสัจจะ  พระธาตุที่สร้างขึ้นเพื่อต่อชตาพระธาตุพนม จ.นครพนม ตั้งอยู่ อ.ท่าลี่  บนเส้นทาง ท่าลี่-บ้านอาฮี ...

 ...

แนะนำสถานที่ปฎิบัติธรรม

    วัดป่าเนรมิตวิปัสนา
วัดป่าเนรมิตวิปัสสนา เป็นวัดราษฎร์  ตั้งอยู่บ้านหัวนายูง ตำบลด่านซ้าย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย โทร. ๐๘๙๐๒๐๒๗๗๓

    วัดทับมิ่งขวัญ
วัดทับมิ่งขวัญ เป็นวัดราษฎร์  ตั้งอยู่บ้านติ้ว ซอยโรงเรียนเทศบาลศรีบุญเรือง ตำบลกุดป่อง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย โทร. ๐๘๙๗๑๔๔๙๕๖ 

แบบสำรวจความคิดเห็น

คุณเข้าวัดเพื่ออะไร