พระราชบัญญัติ

พระราชบัญญัติ
พระราชบัญญัติ คณะสงฆ์ พ.ศ. 2505   ดาวน์โหลด
พระราชบัญญัติ การศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ.2562   ดาวน์โหลด

 คะแนนโหวต :
image
image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 8,518