ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน

ช่องทางร้องเรียนการให้บริการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเลย

1.กลุ่มอำนวยการและกิจการพระพุทธศาสนา (สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเลย)
ศาลากลางจังหวัดเลย ชั้น 5 ถนนมลิวรรณ ตำบลกุดป่อง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 42000
หมายเลขโทรศัพท์ / โทรสาร (FAX) 042-861-574 อีเมล์ lei@onab.go.th และ onab.loei@gmail.com 

2.ไปรษณีย์ / ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์...
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเลย ศาลากลางจังหวัดเลย ชั้น 5 ถนนมลิวรรณ ตำบลกุดป่อง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 42000
หมายเลขโทรศัพท์ / โทรสาร (FAX) 042-861-574 อีเมล์ lei@onab.go.th และ onab.loei@gmail.com 

3.หน่วยงานรัฐอื่นๆ...
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเลย ศาลากลางจังหวัดเลย ชั้น 1 ถนนมลิวรรณ ตำบลกุดป่อง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 42000

4.ตู้รับความคิดเห็นของสำนักงานฯ
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเลย ศาลากลางจังหวัดเลย ชั้น 5 ถนนมลิวรรณ ตำบลกุดป่อง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 42000

 คะแนนโหวต :
image
image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 8,479