สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดเลย แห่งที่ 1 (วัดเนรมิตวิปัสสนา)

วัดเนรมิตวิปัสสนา
สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดเลย เเห่งที่ 1 ตามมติ มส. ครั้งที่ 4/2549
ที่ตั้ง : บ้านหัวนายูง หมู่ที่ 14 ตำบลด่านซ้าย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120
เจ้าสำนัก : พระครูภาวนาวิสุทธาภรณ์
ติดต่อ : พระครูอมรธรรมานุสิฐ  โทร. 089-426-4233

วัดเนรมิตวิปัสสนา ตั้งอยู่ที่ บ้านหัวนายูง หมู่ที่ 14 ตำบลด่านซ้าย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย เป็นวัดทีขึ้นทะเบียนถูกต้อง สังกัดมหานิกาย 
ประเภทวัดราษฎร์ วันที่ตั้งวัด 29 มิ.ย. 2525 วันที่รับพระราชทานวิสุงคามสีมา 30 ธันวาคม 2529 

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดเลย วัดเนรมิตวิปัสสนา มีความพร้อมด้านอาคารสถานที่ที่เหมาะสมแก่การปฏิบัติธรรม ดังนี้
มีขนาดพื้นที่ประมาณ 20 ไร่ อาคารที่พัก รองรับได้ 100-300 คน เป็นห้องพักรวมแยกเพศ ห้องน้ำจำนวน 50 ห้อง
มีสิ่งอำนวยความสะดวกเตรียมไว้ให้ เสื่อ/ผ้าห่ม/เบาะหองที่นั่ง/หมอน  มีที่จอดรถ 50-80 คัน 
มีหลักสูตรการปฏิบัติธรรม 3-4 วัน เหมาะสำหรับผู้ปฏิบัติ ระดับประถม/มัธยม/อุดมศึกษา/ข้าราชการ/ประชาชนทั่วไป 
มีพระวิทยากร จำนวน 3-4 รูป

 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
image
image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 8,524