Get Adobe Flash player
Home ข่าวสำนักพุทธฯ

ข่าวเเละความเคลื่อนไหว

ประกาศจังหวัดเลย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ปรับปรุงห้องปฏิบัติงานฯ

ประกาศจังหวัดเลย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติงานและห้องประชุมพร้อมป้ายชื่อสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเลย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

คลิกดาวน์โหลดประกาศ

พิธีถวายกฐินตกค้าง ประจำปี ๒๕๖๑

พิธีถวายกฐินตกค้าง ประจำปี ๒๕๖๑

วันพุธที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ วัดศรีวิชัยวนาราม ตำบลกุดป่อง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

คลิกดาวน์โหลดเอกสาร

๑. เชิญชวน

๒. รายชื่อวัดที่ไม่มีเจ้าภาพกฐิน

๓. กำหนดการ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานทำความสะอาด

ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเลย

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานทำความสะอาด

คลิกดาวน์โหลดประกาศ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานขับรถยนต์

ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเลย

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานขับรถยนต์

คลิกดาวน์โหลดประกาศ

ประกาศรายชื่อผู้สมัครและมีสิทธิ์เข้ารับการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานทำความสะอาดและพนักงานขับรถยนต์

ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเลย

ประกาศรายชื่อผู้สมัครและมีสิทธิ์เข้ารับการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานทำความสะอาดและพนักงานขับรถยนต์

คลิกดาวน์โหลดประกาศ

บทความ อื่นๆ ...