Get Adobe Flash player
Home ข่าวสำนักพุทธฯ

ข่าวเเละความเคลื่อนไหว

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานทำความสะอาด

ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเลย

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานทำความสะอาด

คลิกดาวน์โหลดประกาศ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานขับรถยนต์

ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเลย

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานขับรถยนต์

คลิกดาวน์โหลดประกาศ

ประกาศรายชื่อผู้สมัครและมีสิทธิ์เข้ารับการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานทำความสะอาดและพนักงานขับรถยนต์

ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเลย

ประกาศรายชื่อผู้สมัครและมีสิทธิ์เข้ารับการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานทำความสะอาดและพนักงานขับรถยนต์

คลิกดาวน์โหลดประกาศ

ประกาศฯ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานทำความสะอาดและพนักงานขับรถยนต์

ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเลย

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานทำความสะอาดและพนักงานขับรถยนต์

คลิกดาวน์โหลดเอกสาร

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ฯ พัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ วัดถ้ำผาปู่

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ฯ พัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ วัดถ้ำผาปู่

ดาวน์โหลดเอกสาร (jpg)

บทความ อื่นๆ ...