Get Adobe Flash player
Home วัดสำคัญของจังหวัด

วัดสำคัญของจังหวัด

วัดสำคัญในจังหวัดเลย

อำเภอ                                                  แหล่งท่องเที่ยว
 เมืองเลย
 วัดศรีจันทร์ วัดถำผาปู่ วัดศรีสุทธาวาส วัดโพธิ์ชัยมงคล วัดป่าเสี่ยวใต้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 วังสะพุง
 วัดถำผาหมากฮ่อ วัดถำผาบิ้ง วัดป่าสัมมานุสรณ์ วัดป่าโคกมน วัดถำคูหาวารี
 ด่านซ้าย
 วัดเนรมิตวิปัสสนา วัดพระธาตุศรีสองรัก วัดโพนชัย
 ท่าลี่
 พระธาตุสัจจะ พระธาตุอุโมงค์(บ้านยาง) วัดศิริมงคล(บ้านอาฮี)
 ภูเรือ
 วัดป่าม่วงไข่ (สานตม) วัดป่าห้วยลาด(สานตม) วัดสมเด็จศรีภูเรือ
 เชียงคาน
 วัดศรีคุณเมือง วัดพระบาทภูควายเงิน วัดท่าแขก
  นาแห้ว
 วัดโพธิ์ชัย วัดศรีโพธิ์ชัย 
นาด้วง
 วัดถำผายา วัดถำประกายเพชร 
หนองหิน
เอราวัณ
 วัดถ้ำมโหฬาร วัดโพธิสัตว์ 
วัดถ้ำข้าวสารหิน