Get Adobe Flash player
Home ตัวชี้วัดที่ 2

ตัวชี้วัดที่ ๒ การจัดการข้อร้องเรียน

การจัดการข้อร้องเรียน ของสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเลย ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหา (ถ้ามี) โดยเร่งด่วนตามระเบียบว่าด้วยการจัดการข้อร้องเรียน และรายงานผู้เกี่ยวข้องทราบตามขั้นตอน และมีการควบคุมการปฏิบัติ


โดยการสรุปรายงานผลตามระยะเวลาดังนี้


รายงานรอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๕๗ - มีนาคม ๒๕๕๘) ภายในวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๘

รายงานรอบ ๙ เดือน (ตุลาคม ๒๕๕๗ - มิถุนายน ๒๕๕๘) ภายในวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘

รายงานรอบ ๑๒ เดือน  (ตุลาคม ๒๕๕๗ - กันยายน ๒๕๕๘) ภายในวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๘

ผู้รับผิดชอบ นางชนกภรณ์ สิทธิ์ทองหลาง ๐๔๒๘๖๑๕๗๔,๐๔๒๘๖๑๕๗๕

title Filter     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ตัวชี้วัดที่ ๒ การจัดการข้อร้องเรียน ชนกภรณ์ 128