Get Adobe Flash player
Home ตัวชี้วัดที่ 1

ตัวชี้วัดที่ ๑

การรายงาน

ครั้งที่ ๑ ภายใน ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๘ ไม่น้อยกว่า ๕๐ %

ครั้งที่ ๒ ภายใน ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ จัดส่งครบตามเป้าหมาย


หมายเหตุ

หากวัดใดที่ได้รับแจ้งจากสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเลย นมัสการพระคุณท่านกรุณาอนุเคราะห์ดำเนินการตามหนังสือและขอขอบพระคุณ มา ณ ที่นี้

(เจ้าหน้าที่รับผิดชอบงาน : นายนุสนธ์ รักษาพล นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ เบอร์ติดต่อสอบถาม ๐๘๑๓๒๔๑๘๒๐)

title Filter     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 จำนวนวัดที่ผ่านเกณฑ์และรักษามาตรฐานการพัฒนาวัด ชนกภรณ์ 145