Home
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเลยจัดประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบการขอใช้ที่ดินเพื่อกิจการสาธารณูปโภคและกิจการอื่นๆในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดเลย PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย ชนกภรณ์   
วันอังคารที่ 25 กันยายน 2012 เวลา 04:14

ด้วยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติโดยผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเลย ได้ยื่นคำขออนุญาตใช้ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อการก่อสร้างวัด จำนวน ๖ แห่ง ซึ่งส.ป.ก.ได้ตรวจสอบแล้วพื้นที่ที่ขอใช้อยู่ในเขตปฏิรูปที่ดิน รายละเอียดดังนี้

๑.วัดป่าภูเหล็ก ตั้งอยู่บ้านโพนสะอาด หมู่ที่ ๑๐ ตำบลชัยพฤกษ์ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย อยู่ในเขตปฏิรูปที่ดิน โครงการป่าห้วยหมาก ป่าภูทอกและป่าภูบ่อบิด ขออนุญาตใช้ที่ดิน เนื้อที่ ๑๕-๐-๐๐ ไร่

๒.วัดป่าซำขาม ตั้งอยู่บ้านซำขาม หมู่ที่ ๑๔ ตำบลผาอินทร์แปลง อำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย อยู่ในเขตปฏิรูปที่ดินโครงการหินนกยูง ขออนุญาตใช้ที่ดิน เนื้อที่ ๑๕-๐-๐๐ ไร่

๓.วัดหงษาวดีวราราม ตั้งอยู่บ้านห้วยหินขาว หมู่ที่ ๒ ตำบลห้วยพิชัย อำเภอปากชม จังหวัดเลย อยู่ในเขตปฏิรูปที่ดินโครงการป่าภูเขาแก้วและป่าดงปากชม ขออนุญาตใช้ที่ดิน เนื้อที่ ๑๕-๐-๐๐ ไร่

๔.วัดดอยบูรพาราม ตั้งอยู่บ้านท่าสะอาด หมู่ที่ ๖ ตำบลท่าสะอาด อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย อยู่ในเขตปฏิรูปที่ดินโครงการป่าโคกผาดำ ป่าโคกหนองข่าและป่าภูบ่อบิด ขออนุญาตใช้ที่ดิน เนื้อที่ ๙-๒-๖๔ 

๕.วัดถ้ำปิยะธรรมรังสี ตั้งอยู่บ้านห้วยม่วง หมู่ที่ ๑๐ ตำบลนาดินดำ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย อยู่ในเขตปฏิรูปที่ดินโครงการป่าโคกผาดำ ป่าโคกหนองข่าและป่าภูบ่อบิด ขออนุญาตใช้ที่ดิน เนื้อที่ ๑๕-๐-๐๐ ไร่

๖.วัดป่าภูสะนาว ตั้งอยู่บ้านปากหมาก หมู่ที่ ๗ ตำบลศรีสองรัก อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย อยู่ในเขตปฏิรูปที่ดินโครงการป่าโคกใหญ่ (E) ขออนุญาตใช้ที่ดิน เนื้อที่ ๑๕-๐-๐๐ ไร่ 

LAST_UPDATED2
 

ติดต่อเรา/ฮอตไลน์แจ้งภัยทางพระพุทธศาสนา

เกี่ยวกับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเลย


ผู้บริหาร

ดร.สิทธิกร อ้วนศิริ
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาฯ