Home ติดต่อสำนักพุทธฯ ศูนย์ Hotline สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเลย
ศูนย์ Hotline สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเลย
ศาลากลางจังหวัดเลย ชั้น ๕ ถนนมลิวรรณ อ.เมืองเลย จ.เลย ๔๒๐๐๐

ติดต่อ
ที่อยู่:
มลิวรรณ
เมืองเลย
เลย
42000
ไทย

โทรศัพท์: 042-861574-5
แฟกซ์: 042-861574
เบอร์มือถือ: -

ข้อมูล: Miscellanous info

 


ติดต่อเรา/ฮอตไลน์แจ้งภัยทางพระพุทธศาสนา


ผู้บริหาร

ดร.สิทธิกร อ้วนศิริ
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาฯ

เว็บสำนักพุทธจังหวัด